Daily Archives: July 8, 2019

Lung Ambition Alliance ได้ประกาศเป้าหมายในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้นานถึงห้าปีให้มากขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2025

ความร่วมมือดังกล่าวให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากกว่าสิ่งอื่นใดเพื่อที่ว่าวันหนึ่งจะสามารถกำจัดมะเร็งปอดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้

ลอนดอน, July 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวันนี้ International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health,Global Lung Cancer Coalition (GLCC) และ AstraZeneca ร่วมกันเปิดตัว Lung Ambition Alliance ความร่วมมือรูปแบบใหม่ซึ่งมีปณิธานอย่างแรงกล้าในการกำจัดมะเร็งปอดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต เป้าหมายแรกของกลุ่มพันธมิตรนี้คือการเพิ่มอัตราผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้นานถึงห้าปีเป็นสองเท่าภายในปี 2025

ทุก 18 วินาที จะมีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด1 โดยแค่เพียงในปี 2018 ปีเดียว พบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวกว่า 1.8 ล้านราย 1 สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคเมื่อมะเร็งได้ลุกลามไปทั่วปอดแล้วและอาการของพวกเขามีแนวโน้มจะแย่ลงเรื่อยๆ2 ในปัจจุบันมีเพียงหนึ่งในห้าของผู้ป่วยโรคมะเร็งเท่านั้นที่สามารถมีชีวิตรอดได้อีกห้าปีหลังได้รับการวินิจฉัย3

Jesme Fox เลขานุการ GLCC กล่าวว่า“The Lung Ambition Alliance ได้ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับโรคมะเร็งปอด ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สร้างโอกาสใหม่ในการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย การรักษาและการจัดการโรค กระนั้นปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงและเร่งการดูแลรักษาก็ยังคงมีอยู่ แต่ในฐานะสมาชิกของชุมชนมะเร็งปอด เรามีความรับผิดชอบในการร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนและผลักดันแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

กลุ่มพันธมิตรนี้คือตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมครบถ้วน โดยประกอบด้วยด้านการวิจัยและการศึกษา (IASLC) การวินิจฉัย (Guardant Health) การสนับสนุนผู้ป่วย (GLCC) และการวิจัยและการพัฒนายารักษาโรค (AstraZeneca)

พันธมิตรผู้ก่อตั้งได้ระบุลำดับความสำคัญไว้สามประการ: เพิ่มการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยเบื้องต้น ส่งมอบนวัตกรรมด้านยารักษาโรคแบบใหม่และปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด โดยมีการเร่งความเร็วของโครงการระยะเริ่มต้นผ่านกลุ่มพันธมิตรซึ่งประกอบด้วย:

 1. The Early Lung Imaging Confederation (ELIC) คือ ฐานข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วยในระบบคลาวด์รูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมทั่วโลกซึ่งออกแบบมาเพื่อเร่งความเร็วการพัฒนาการตรวจจับแบบสหวิทยาการและการจัดการมะเร็งปอดขั้นต้น โครงการได้ใช้ประโยชน์จากหลักฐานของการคัดกรอง CT ที่มีมากขึ้นที่สามารถนำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตได้4 การรวบรวมภาพและข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อสร้างแบบจำลองความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบ ขณะที่ทำหน้าที่เป็นมาตรฐานของคุณภาพข้อมูลทั่วโลกได้เช่นเดียวกัน ขั้นต่อไปในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความน่าเชื่อถือของการสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกด้วยการคัดกรอง CT ต่อไป กลุ่มพันธมิตรจะมีส่วนร่วมในการสร้างธนาคารรูปภาพสำหรับโครงการที่ IASLC เป็นเจ้าของ โดยเริ่มทดลองใช้ครั้งแรกเมื่อปลายปี 2018 และจะช่วยตรวจวัดผลลัพธ์ของผู้ป่วยเพื่อการประเมินในจุดต่างๆ ตลอดกระบวนการตรวจของผู้ป่วย (ประกอบด้วยการสแกนขั้นต้น การรักษาขั้นต้น และการติดตามผล)

Giorgio Scagliotti ประธานของ IASLC กล่าวว่าการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญในการค้นหาและวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกชนิดอื่นๆ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งหมายถึงทางเลือกที่มากขึ้นและโอกาสในการรอดชีวิตที่ยาวนานยิ่งขึ้น ทว่าการคัดกรองนั้นยังไม่สามารถใช้ได้ทั่วโลกด้วยเหตุผลหลายประการ การประยุกต์ใช้วิธิการถ่ายภาพเชิงปริมาณเช่น ELIC สามารถปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพของการคัดกรองโรคมะเร็งปอดได้ แพลตฟอร์มของเราพร้อมที่จะเป็นทรัพยากรสำคัญด้านโรคมะเร็งปอดสำหรับนักวิจัยและทีมดูแลรักษาทั่วโลกที่ต้องการขยายความรู้ Lung Ambition Alliance ให้การมุ่งเน้น ความเชี่ยวชาญ และแหล่งข้อมูลที่จำเป็นในการเร่งความเร็วการขยายรายการข้อมูลเป็นอย่างมาก

 1. โครงการตอบสนองทางด้านพยาธิวิทยาที่สำคัญ คือการรวบรวมข้อมูลการทดลองทางคลินิกและการวิจัยที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบการติดตามผลลัพธ์ก่อนและระบุดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่มีคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งทำให้การกำหนดเป้าหมายด้านลักษณะของเนื้องอกได้ดียิ่งขึ้น โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการเร่งการพัฒนาการรักษาแบบกำหนดเป้าหมายในยุคต่อไปและผลักดันให้มีการเปลี่ยนไปเข้าแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อมีศักยภาพในการคิดค้นการรักษาเพิ่มขึ้น 5 กลุ่มพันธมิตรจะให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มความร่วมมือและการทดลองในอุตสาหกรรมยาทั้งหมด ซึ่งสามารถใช้ได้กับหน่วยงานด้านสุขภาพทั่วโลกเมื่อพูดถึงข้อมูลการทดลองที่สำคัญ

AmirAli Talasaz ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Guardant Health กล่าวว่าการบำบัดด้วยยารักษาโรคที่ถูกต้องแม่นยำจะช่วยพัฒนาการพยากรณ์โรคสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดและส่งมอบผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดียิ่งขึ้น เราเชื่อว่าวิธิการบำบัดด้วยยารักษาโรคที่ถูกต้องแม่นยำจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ตั้งแต่ขั้นแรกของการเกิดโรค หรือใช้ทันทีเมื่่อตรวจพบการกำเริบของโรคนั้น โครงการตอบสนองด้านพยาธิวิทยาที่สำคัญจะช่วยเร่งการพัฒนาตัวเลือกการรักษาแบบบำบัดโรคที่เป็นไปได้ ด้วยการระบุการติดตามผลลัพธ์ก่อนที่สามารถใช้เพื่อเร่งการทดลองทางคลินิกและวิธีการวินิจฉัยแบบใหม่ เช่น การตรวจหา DNA ของเนื้องอกที่อยู่ใน DNA ของตัวอย่างเลือด เพื่อระบุอาการของผู้ป่วยซึ่งมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดีนัก โดยช่วยให้มีการประเมินการตอบสนองต่อการรักษาอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมการเฝ้าติดตามการหายขาดของโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง

 1. Initiatives in Lung Cancer Care (ILC2) คือโครงการที่เปิดกว้างที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี 2019 โดยจะเชิญชวนองค์กรผู้ป่วยระดับท้องถิ่นทั่วโลกมาพัฒนาและส่งโครงการนำร่องที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาผู้ป่วยและปรับปรุงอัตการรอดชีวิตในระดับท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยชุมชนโรคมะเร็งปอดระดับท้องถิ่นให้ได้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติเชิงสหวิทยาการที่ดีที่สุด ให้การศึกษาผู้ป่วยเกี่ยวกับทางเลือกของตนและมอบการสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยตลอดการรักษาและติดตามผลหลังการรักษาต่อไป คณะกรรมการของ Lung Ambition Alliance จะประเมินและคัดเลือกโครงการที่ส่งมาซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อการระดมทุน

Patrick Connor รองประธานและหัวหน้าฝ่ายแฟรนไชส์ทั่วโลก ด้านยีนส์ไดรเวอร์ของเนื้องอกและกลไกการต่อต้านแห่ง AstraZeneca กล่าวว่า: “โรคมะเร็งปอดคือโรคที่มีความเฉพาะตัวสูง และวิธิการดูแลรักษาในทั่วทุกมุมโลกจะมีความแตกต่างหลากหลายมาก เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการรอดชีวิตของเรา เราต้องส่งเสริมความคิดริเริ่มในการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคในระดับประเทศและเพิ่มการคัดกรองและการวินิจฉัยเบื้องต้น ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านยารักษาโรคแบบใหม่และปรับปรุงคุณภาพของการดูแลรักษา ด้วยการร่วมมือกันของกลุ่มพันธมิตรซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวางทั่วโลกและมีความโดดเด่นในด้านการมุ่งเน้นทางสายงานโรคมะเร็ง เราอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในการแก้ปัญหาที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ

กลุ่มพันธมิตรจะสนับสนุนการสำรวจทั่วทุกมุมโลก ซึ่งนำโดย Ipsos MORI เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคระดับท้องถิ่นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง โดยผลลัพธ์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับในฤดูใบไม้ร่วงของปี 2019 จะใช้เพื่อปรับปรุงและทำให้ลำดับความสำคัญของ Lung Ambition Alliance เป็นรูปเป็นร่างขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจ และวิธีการแบ่งปันมุมมองของชุมชน สามารถดูได้ที่ LungAmbitionAlliance.org

เกี่ยวกับ Lung Ambition Alliance

Lung Ambition Alliance คือการร่วมเป็นพันธมิตรที่สำคัญของหลากหลายองค์กรซึ่งร่วมมือกันดำเนินการภารกิจพิชิตโรคมะเร็งปอดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต กลุ่มพันธมิตรมีความมุ่งหมายในการเร่งกระบวนการและนำการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายมาให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดด้วยการขยายความเชี่ยวชาญของพันธมิตรแต่ละรายและให้ความสำคัญกับโครงการที่สำคัญซึ่งมีศักยภาพในขยายเป้าหมายเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นอันดับหนึ่ง พันธมิตรผู้ก่อตั้ง – International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, Global Lung Cancer Coalition (GLCC) และ AstraZeneca จะสำรวจและเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการคัดกรองและการวินิจฉัยเบื้องต้น การพัฒนาของนวัตกรรมด้านยารักษาโรคแบบใหม่และคุณภาพของการดูแลรักษา และไล่ตามวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตของโรคมะเร็งปอดซึ่งเริ่มต้นด้วยการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้นานห้าปีเป็นสองเท่าภายในปี 2025

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ www.lungambitionalliance.org

เกี่ยวกับพันธมิตรผู้ก่อตั้ง

 • International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) คือองค์กรระดับโลกองค์กรเดียวที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกชนิดอื่นๆ ด้วยเครือข่ายทั่วโลกของผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งปอดกว่า 6,500 รายในทุกสาขากว่า 100 ประเทศ
 • Global Lung Cancer Coalition คือกระบอกเสียงของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดทั่วโลกโดยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้ป่วย
 • Guardant Health บริษัทด้านการวินิจฉัยในระดับนวัตกรรมใหม่ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการทำให้สามารถตรวจจับมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ผ่านการเข้าถึงข้อมูลระดับโมเลกุลภายในเลือด
 • AstraZeneca คือ บริษัทด้านชีวเภสัชภัณฑ์ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การค้นพบ พัฒนา และการขายยาตามใบสั่งแพทย์

รายชื่อผู้ติดต่อ:

Jennifer Corrigan
BursonRx
Jennifer.Corrigan@bursonrx.com
+1-347-366-1444

Emma Barrow
GCI Health
Emma.Barrow@gcihealth.com
+44-207-300-6114

การเร่งความก้าวหน้าสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด

แหล่งอ้างอิง
______________________

1 องค์การอนามัยโลก องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ เอกสารข้อเท็จจริง – โรคมะเร็งปอด สามารถดูได้ที่ http://gco.

Lung Ambition Alliance ได้ประกาศเป้าหมายในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้นานถึงห้าปีให้มากขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2025

ความร่วมมือดังกล่าวให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากกว่าสิ่งอื่นใดเพื่อที่ว่าวันหนึ่งจะสามารถกำจัดมะเร็งปอดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้

ลอนดอน, July 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวันนี้ International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health,Global Lung Cancer Coalition (GLCC) และ AstraZeneca ร่วมกันเปิดตัว Lung Ambition Alliance ความร่วมมือรูปแบบใหม่ซึ่งมีปณิธานอย่างแรงกล้าในการกำจัดมะเร็งปอดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต เป้าหมายแรกของกลุ่มพันธมิตรนี้คือการเพิ่มอัตราผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้นานถึงห้าปีเป็นสองเท่าภายในปี 2025

ทุก 18 วินาที จะมีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด1 โดยแค่เพียงในปี 2018 ปีเดียว พบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวกว่า 1.8 ล้านราย 1 สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคเมื่อมะเร็งได้ลุกลามไปทั่วปอดแล้วและอาการของพวกเขามีแนวโน้มจะแย่ลงเรื่อยๆ2 ในปัจจุบันมีเพียงหนึ่งในห้าของผู้ป่วยโรคมะเร็งเท่านั้นที่สามารถมีชีวิตรอดได้อีกห้าปีหลังได้รับการวินิจฉัย3

Jesme Fox เลขานุการ GLCC กล่าวว่า“The Lung Ambition Alliance ได้ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับโรคมะเร็งปอด ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สร้างโอกาสใหม่ในการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย การรักษาและการจัดการโรค กระนั้นปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงและเร่งการดูแลรักษาก็ยังคงมีอยู่ แต่ในฐานะสมาชิกของชุมชนมะเร็งปอด เรามีความรับผิดชอบในการร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนและผลักดันแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

กลุ่มพันธมิตรนี้คือตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมครบถ้วน โดยประกอบด้วยด้านการวิจัยและการศึกษา (IASLC) การวินิจฉัย (Guardant Health) การสนับสนุนผู้ป่วย (GLCC) และการวิจัยและการพัฒนายารักษาโรค (AstraZeneca)

พันธมิตรผู้ก่อตั้งได้ระบุลำดับความสำคัญไว้สามประการ: เพิ่มการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยเบื้องต้น ส่งมอบนวัตกรรมด้านยารักษาโรคแบบใหม่และปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด โดยมีการเร่งความเร็วของโครงการระยะเริ่มต้นผ่านกลุ่มพันธมิตรซึ่งประกอบด้วย:

 1. The Early Lung Imaging Confederation (ELIC) คือ ฐานข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วยในระบบคลาวด์รูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมทั่วโลกซึ่งออกแบบมาเพื่อเร่งความเร็วการพัฒนาการตรวจจับแบบสหวิทยาการและการจัดการมะเร็งปอดขั้นต้น โครงการได้ใช้ประโยชน์จากหลักฐานของการคัดกรอง CT ที่มีมากขึ้นที่สามารถนำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตได้4 การรวบรวมภาพและข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อสร้างแบบจำลองความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบ ขณะที่ทำหน้าที่เป็นมาตรฐานของคุณภาพข้อมูลทั่วโลกได้เช่นเดียวกัน ขั้นต่อไปในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความน่าเชื่อถือของการสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกด้วยการคัดกรอง CT ต่อไป กลุ่มพันธมิตรจะมีส่วนร่วมในการสร้างธนาคารรูปภาพสำหรับโครงการที่ IASLC เป็นเจ้าของ โดยเริ่มทดลองใช้ครั้งแรกเมื่อปลายปี 2018 และจะช่วยตรวจวัดผลลัพธ์ของผู้ป่วยเพื่อการประเมินในจุดต่างๆ ตลอดกระบวนการตรวจของผู้ป่วย (ประกอบด้วยการสแกนขั้นต้น การรักษาขั้นต้น และการติดตามผล)

Giorgio Scagliotti ประธานของ IASLC กล่าวว่าการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญในการค้นหาและวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกชนิดอื่นๆ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งหมายถึงทางเลือกที่มากขึ้นและโอกาสในการรอดชีวิตที่ยาวนานยิ่งขึ้น ทว่าการคัดกรองนั้นยังไม่สามารถใช้ได้ทั่วโลกด้วยเหตุผลหลายประการ การประยุกต์ใช้วิธิการถ่ายภาพเชิงปริมาณเช่น ELIC สามารถปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพของการคัดกรองโรคมะเร็งปอดได้ แพลตฟอร์มของเราพร้อมที่จะเป็นทรัพยากรสำคัญด้านโรคมะเร็งปอดสำหรับนักวิจัยและทีมดูแลรักษาทั่วโลกที่ต้องการขยายความรู้ Lung Ambition Alliance ให้การมุ่งเน้น ความเชี่ยวชาญ และแหล่งข้อมูลที่จำเป็นในการเร่งความเร็วการขยายรายการข้อมูลเป็นอย่างมาก

 1. โครงการตอบสนองทางด้านพยาธิวิทยาที่สำคัญ คือการรวบรวมข้อมูลการทดลองทางคลินิกและการวิจัยที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบการติดตามผลลัพธ์ก่อนและระบุดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่มีคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งทำให้การกำหนดเป้าหมายด้านลักษณะของเนื้องอกได้ดียิ่งขึ้น โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการเร่งการพัฒนาการรักษาแบบกำหนดเป้าหมายในยุคต่อไปและผลักดันให้มีการเปลี่ยนไปเข้าแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อมีศักยภาพในการคิดค้นการรักษาเพิ่มขึ้น 5 กลุ่มพันธมิตรจะให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มความร่วมมือและการทดลองในอุตสาหกรรมยาทั้งหมด ซึ่งสามารถใช้ได้กับหน่วยงานด้านสุขภาพทั่วโลกเมื่อพูดถึงข้อมูลการทดลองที่สำคัญ

AmirAli Talasaz ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Guardant Health กล่าวว่าการบำบัดด้วยยารักษาโรคที่ถูกต้องแม่นยำจะช่วยพัฒนาการพยากรณ์โรคสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดและส่งมอบผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดียิ่งขึ้น เราเชื่อว่าวิธิการบำบัดด้วยยารักษาโรคที่ถูกต้องแม่นยำจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ตั้งแต่ขั้นแรกของการเกิดโรค หรือใช้ทันทีเมื่่อตรวจพบการกำเริบของโรคนั้น โครงการตอบสนองด้านพยาธิวิทยาที่สำคัญจะช่วยเร่งการพัฒนาตัวเลือกการรักษาแบบบำบัดโรคที่เป็นไปได้ ด้วยการระบุการติดตามผลลัพธ์ก่อนที่สามารถใช้เพื่อเร่งการทดลองทางคลินิกและวิธีการวินิจฉัยแบบใหม่ เช่น การตรวจหา DNA ของเนื้องอกที่อยู่ใน DNA ของตัวอย่างเลือด เพื่อระบุอาการของผู้ป่วยซึ่งมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดีนัก โดยช่วยให้มีการประเมินการตอบสนองต่อการรักษาอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมการเฝ้าติดตามการหายขาดของโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง

 1. Initiatives in Lung Cancer Care (ILC2) คือโครงการที่เปิดกว้างที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี 2019 โดยจะเชิญชวนองค์กรผู้ป่วยระดับท้องถิ่นทั่วโลกมาพัฒนาและส่งโครงการนำร่องที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาผู้ป่วยและปรับปรุงอัตการรอดชีวิตในระดับท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยชุมชนโรคมะเร็งปอดระดับท้องถิ่นให้ได้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติเชิงสหวิทยาการที่ดีที่สุด ให้การศึกษาผู้ป่วยเกี่ยวกับทางเลือกของตนและมอบการสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยตลอดการรักษาและติดตามผลหลังการรักษาต่อไป คณะกรรมการของ Lung Ambition Alliance จะประเมินและคัดเลือกโครงการที่ส่งมาซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อการระดมทุน

Patrick Connor รองประธานและหัวหน้าฝ่ายแฟรนไชส์ทั่วโลก ด้านยีนส์ไดรเวอร์ของเนื้องอกและกลไกการต่อต้านแห่ง AstraZeneca กล่าวว่า: “โรคมะเร็งปอดคือโรคที่มีความเฉพาะตัวสูง และวิธิการดูแลรักษาในทั่วทุกมุมโลกจะมีความแตกต่างหลากหลายมาก เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการรอดชีวิตของเรา เราต้องส่งเสริมความคิดริเริ่มในการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคในระดับประเทศและเพิ่มการคัดกรองและการวินิจฉัยเบื้องต้น ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านยารักษาโรคแบบใหม่และปรับปรุงคุณภาพของการดูแลรักษา ด้วยการร่วมมือกันของกลุ่มพันธมิตรซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวางทั่วโลกและมีความโดดเด่นในด้านการมุ่งเน้นทางสายงานโรคมะเร็ง เราอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในการแก้ปัญหาที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ

กลุ่มพันธมิตรจะสนับสนุนการสำรวจทั่วทุกมุมโลก ซึ่งนำโดย Ipsos MORI เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคระดับท้องถิ่นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง โดยผลลัพธ์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับในฤดูใบไม้ร่วงของปี 2019 จะใช้เพื่อปรับปรุงและทำให้ลำดับความสำคัญของ Lung Ambition Alliance เป็นรูปเป็นร่างขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจ และวิธีการแบ่งปันมุมมองของชุมชน สามารถดูได้ที่ LungAmbitionAlliance.org

เกี่ยวกับ Lung Ambition Alliance

Lung Ambition Alliance คือการร่วมเป็นพันธมิตรที่สำคัญของหลากหลายองค์กรซึ่งร่วมมือกันดำเนินการภารกิจพิชิตโรคมะเร็งปอดซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต กลุ่มพันธมิตรมีความมุ่งหมายในการเร่งกระบวนการและนำการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายมาให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดด้วยการขยายความเชี่ยวชาญของพันธมิตรแต่ละรายและให้ความสำคัญกับโครงการที่สำคัญซึ่งมีศักยภาพในขยายเป้าหมายเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นอันดับหนึ่ง พันธมิตรผู้ก่อตั้ง – International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, Global Lung Cancer Coalition (GLCC) และ AstraZeneca จะสำรวจและเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการคัดกรองและการวินิจฉัยเบื้องต้น การพัฒนาของนวัตกรรมด้านยารักษาโรคแบบใหม่และคุณภาพของการดูแลรักษา และไล่ตามวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตของโรคมะเร็งปอดซึ่งเริ่มต้นด้วยการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้นานห้าปีเป็นสองเท่าภายในปี 2025

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ www.lungambitionalliance.org

เกี่ยวกับพันธมิตรผู้ก่อตั้ง

 • International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) คือองค์กรระดับโลกองค์กรเดียวที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งทรวงอกชนิดอื่นๆ ด้วยเครือข่ายทั่วโลกของผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งปอดกว่า 6,500 รายในทุกสาขากว่า 100 ประเทศ
 • Global Lung Cancer Coalition คือกระบอกเสียงของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดทั่วโลกโดยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้ป่วย
 • Guardant Health บริษัทด้านการวินิจฉัยในระดับนวัตกรรมใหม่ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการทำให้สามารถตรวจจับมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ผ่านการเข้าถึงข้อมูลระดับโมเลกุลภายในเลือด
 • AstraZeneca คือ บริษัทด้านชีวเภสัชภัณฑ์ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การค้นพบ พัฒนา และการขายยาตามใบสั่งแพทย์

รายชื่อผู้ติดต่อ:

Jennifer Corrigan
BursonRx
Jennifer.Corrigan@bursonrx.com
+1-347-366-1444

Emma Barrow
GCI Health
Emma.Barrow@gcihealth.com
+44-207-300-6114

การเร่งความก้าวหน้าสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด

แหล่งอ้างอิง
______________________

1 องค์การอนามัยโลก องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ เอกสารข้อเท็จจริง – โรคมะเร็งปอด สามารถดูได้ที่ http://gco.

Batavia Biosciences receives $2.2 million follow-up grant from PATH to support new tools for polio eradication era

Leiden, 4 Jul 2019 – Today, Batavia Biosciences announces it received a follow-up grant of $2.2 million from PATH – a global organization dedicated to health equity – to develop and manufacture novel oral poliovirus vaccines (nOPV).

Lumina Networks Product Release Improves Service Reliability

Live in Tier-1 carrier network, release enables intent-based software defined infrastructure

SAN JOSE, Calif., July 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Today, Lumina Networks introduced version 9.1 of the company’s Lumina Flow Manager, a key product in its SD-Core solution portfolio, to provide Communications Service Providers (CSPs) with advanced network traffic engineering and logical slicing as they move toward 5G.

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Lumina Networks เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของบริการ

ในเครือข่ายผู้ให้บริการระดับ Tier-1 ได้มีการเปิดตัวช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ตามความต้องการ

ซานโฮเซ่, แคลิฟอร์เนีย, July 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Lumina Networks ได้ทำการเปิดตัว Lumina Flow Manager เวอร์ชั่น 9.1 ของทางบริษัท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มโซลูชัน SD-Core เพื่อให้บริการการสื่อสารแก่ผู้ให้บริการ (CSPs) ด้วยวิศวกรรมการรับส่งข้อมูลเครือข่ายขั้นสูง และการแบ่งส่วนเชิงตรรกะเมื่อเลื่อนไปสู่เครือข่าย 5G จะเริ่มนำไปใช้ในเครือข่ายโทรคมนาคม Tier-1 โดยผลิตภัณฑ์นี้ช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือสำหรับเครือข่ายกรีนฟิลด์ที่แยกออกจากกัน โดยการสนับสนุนการแบ่งส่วนตามความต้องการเพื่อช่วยผู้ประกอบการลดแกน MPLS ดั้งเดิมและทำให้ทันสมัยยิ่งขึ้

ด้วยการเปิดตัวนี้ ทาง Lumina Networks ได้เพิ่มความสามารถที่สำคัญที่พบได้ทั่วไปในเครือข่าย MPLS ระดับผู้ให้บริการ ไปยังเครือข่ายไวท์บ็อกซ์แบบแยกส่วนกรีนฟิลด์ ซึ่งทำให้สามารถใช้งานได้ในเครือข่ายที่ต่างกัน การปรับปรุงความน่าเชื่อถือและการใช้งานทรัพยากรไวท์บ็อกซ์ ด้วยคุณสมบัติใหม่รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพมัลติคาสต์อัตโนมัติ การตรวจสอบ LLDP และการตรวจจับความล้มเหลวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนเส้นทาง ซึ่งมีการกำหนดค่าแบบไดนามิกสำหรับบริการ E-line และ E-Tree

 • จุดจำลองแบบอัตโนมัติและลิงค์ทางเข้าแบบซ้ำพร้อมการควบคุมซอฟต์แวร์แบบไดนามิกจะช่วยลดความยุ่งยากในการจัดหาบริการ E-tree และเพิ่มความพร้อมใช้งานของบริการ ในขณะที่ลดการใช้งานโปรแกรมเพื่อรองรับการหยุดชะงักของเครือข่าย
 • BFD สำหรับเครือข่าย OpenFlow เพื่อลดเวลาการระบุความผิดปกติและส่งเสริมการซ่อมแซมในเครือข่ายท้องที่กรีนฟิลด์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชาญฉลาดและความน่าเชื่อถือของเครือข่าย
 • การรวมสวิตช์ของ P4 ไวท์บ็อกซ์ เพื่อการเปิดใช้งานการรองรับฮาร์ดแวร์สวิตช์ที่หลากหลาย
 • การจัดสรรโทโพโลยีได้จัดเตรียมเฟรมเวิร์กสำหรับการแบ่งส่วนเครือข่าย ทำให้สามารถแสดงโทโพโลยีทางกายภาพผ่านโทโพโลยีทางตรรกะหลายๆ ตัวสำหรับการคำนวณเส้นทางและกระบวนการปฏิบัติงาน

การใช้งานระบบควบคุมการทำงานเครือข่าย SDN บน OpenDaylight ของ Lumina (Fluorine release) ซึ่งแอปพลิเคชันใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเครือข่ายชุมชนล่าสุ

“ในขณะที่ลูกค้าของเรายังคงเปลี่ยนแปลง การควบคุมไซโลเครือข่ายที่แตกต่างกันยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเรามุ่งหน้าไปยัง 5G” Andrew Coward CEO ของ Lumina Networks ได้กล่าวไว้ “เรามีความยินดีอย่างมากที่การอัพเดท Lumina Flow Manager นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วในเครือข่าย Tier-1 ที่รองรับการเติบโต 5 เท่าของสวิทช์ และการบริการที่เติบโตกว่าเดิมอีก 15 เท่าเพื่อช่วยลดช่องว่างไซโล และปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการเปลี่ยนของเครือข่าย”

Lumina Flow Manager ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ CSP ใช้ประโยชน์จากโซลูชันโอเพนซอร์สในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเพื่อแยกอิสระจากการติดสัญญาของผู้ขาย และมอบบริการแบบออนดีมานด์ที่กำหนดเองมากขึ้น ทีมบริการ NetDev ของบริษัท ช่วยเปลี่ยนให้บริษัทไปใช้วิธีการของ NetDevOps ในขณะที่อุตสาหกรรมยังคงก้าวหน้าไปตลอดเส้นทางการเปลี่ยนแปลง Lumina Flow Manager จะเป็นเครือข่ายเจนเนอเรชันถัดไปเหมือนกับ EVPN

เกี่ยวกับ Lumina Networks 
โซลูชันระบบเครือข่ายโอเพนซอร์สของ Lumina Networks ช่วยให้เครือข่ายต่างกันเป็นไปอย่างง่ายดายและอัตโนมัติ ด้วยการผสานความเป็นเลิศทางวิศวกรรม ความเป็นผู้นำแบบโอเพนซอร์ส และวิธีการพัฒนาที่รวดเร็วทำให้ Lumina Networks ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถกำหนดอนาคตของพวกเขาได้โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อสัญญาผูกมัดของผู้ขาย ด้วยการรวมสถาปัตยกรรมเครือข่ายและการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นเครือข่ายตามความต้องการ Lumina Networks มอบวิธีการที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการสร้างและส่งมอบบริการแบบออนดีมานด์ที่ปรับแต่งได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lumina Networks ได้ที่ www.luminanetworks.com และ @luminanetworks.

Lung Ambition Alliance launches with goal to double five-year survival in lung cancer by 2025

Collaboration prioritizes scientific innovation and social change to one day eliminate lung cancer as a cause of death

LONDON, July 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Today, the International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), Guardant Health, the Global Lung Cancer Coalition (GLCC) and AstraZeneca announced the Lung Ambition Alliance, a new partnership with a bold ambition to eliminate lung cancer as a cause of death.

Deputy PM reviews SOEs equitisation, restructuring

Hanoi (VNA) Deputy Prime Minister Vuong Dinh Hue chaired a meeting of the Steering Committee for Business Renovation and Development in Hanoi on July 8 to review equitisation, divestment and restructuring of State-owned enterprises (SOEs) and corporate development in the first half and tasks for the remaining months of this year.…