Ay-päällikkö varoittaa ”taistelun tiestä” – ”Kokoomuksen oikea laita kannattaa Lepomäen johdolla”

Julkisten ja hyvinvointialojen JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch analysoi JHL:n blogissa kilpailukykysopimusta.

JHL:llä on yli 200 000 jäsentä ja se on Palvelualojen ammattiliitto PAMin ohella SAK:n suurimpia jäsenliittoja.

Karrasch suhtautuu yhteiskunta- eli kilpailukykysopimukseen kriittisesti kutsuen sitä ”pakkosopimukseksi”. Toisaalta sopimuksen kaatuminen olisi Karraschin mielestä vielä huonompi vaihtoehto kuin sen syntyminen.

– Ay-liikkeellä on käsissään vaikea valinta. Mikäli pakkosopimus lopulta hyväksytään, tulee ay-liike samalla hyväksyneeksi poliittisen järjestelmän poikkeuksellisen tavan loukata tai ainakin painostaa EU:n perusoikeuskirjalla ja ILO:n sopimuksilla suojeltua työntekijöiden vapaata sopimisoikeutta. Toisaalta sopimuksen hylkääminen johtaa helposti ay-liikkeen taistelun tielle, hän kirjoittaa.

Parhaillaan liitot neuvottelevat sopimuksen neuvottelutuloksen käytännön toteutuksesta toukokuun loppuun asti. Karrasch toteaa, ettei Juha Sipilän (kesk.) hallitus ole vielä valottanut, mitä tapahtuu, jos kilpailukykysopimusta ei synny, Karraschin mielestä viitteitä on saatu ”kokoomuksen kakkosketjusta”.

– Avauksissa esiintyvät esimerkiksi työehtosopimusten yleissitovuuden purkaminen, ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen ja valtiollisen työttömyyskassan perustaminen. Paikallisen sopimisen pelisääntöjä hallitus on jo avoimesti uhannut runnella tarvittaessa lainsäädännöllä. Myös muuta työlainsäädäntöä hallitus avattaisi varmasti, hän arvelee.

Karrasch arvioi, että kilpailukykysopimuksen kaatuminen johtaisi ”ay-liikkeen taistelun tiehen” ja protestiliikkeeseen. Hänen mielestään sopimuksen kaatumista kannattaa myös kokoomuksen oikea laita kansanedustajan, puheenjohtajaehdokkaan Elina Lepomäen johdolla.

– Ay-liikkeen taistelun tie johtaisi radikalisoitumiseen ja pahimmillaan marginalisoitumiseen katumielenosoituksista eläväksi protestiliikkeeksi. Tätä valintaa näyttää kannattavan jyrkän linjan ay-aktiivien ohella erityisen innokkaasti myös Kokoomuksen markkinaliberaali oikea laita kansanedustaja Lepomäen johdolla. Vastakohdat ovat löytäneet toisensa, joskin eri vaikuttimilla, hän kirjoittaa.

– Julkisuudessa on viljelty ahkerasti käsitystä, että vain ammattiliittojen johto hangoittelisi vastaan omaa asemaansa suojellakseen. Todellisuudessa suurin paine pakkosovun hylkäämisestä tulee liittojen aktiiveilta ja jäsenistöstä, Karrasch myös kirjoittaa.

Karraschin mielestä ongelma on se, että kilpailukykysopimus ja hallitusohjelma yhdessä ovat ongelmallisia.

– Suomen nousun odotus kasataan hallituksen taholta yksinomaan työmarkkinoiden ja työehtojen heikentämisen varaan, joko pakkosopimuksella tai väkivalloin lainsäädännöllä. Pahimmillaan näiden toimien yhteisvaikutuksena on sopeutuminen matalan tuottavuuden tuotantoon ja halpatyövoimaan perustuvaan yhteiskuntaan, jonka viiteryhmänä ovat Saksan ja Ruotsin sijasta sellaiset ”hyvinvointiyhteiskunnat” kuin Kiina, Vietnam ja Brasilia, hän kirjoittaa.

Hallituksen pitäisi ay-päällikön mielestä kilpailukykysopimuksen synnyttyä palata ”hallituskautensa loppuajaksi perinteisen kolmikantaisen valmistelun ja sopimisen tielle”.