One World Universe Is Pleased To Announce The NFL Has Partnered With U.S. Green Beret Nate Boyer To Promote His Directorial Debut ‘MVP’

Published by The Street By GlobeNewswire Metaverse Holding Corp. in Collaboration with Nate Boyer to Develop ‘MVP Apes’ NFT Project, a Derivative of the Bored Ape Club HUNTINGTON BEACH, CA, Jan. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — via NewMediaWire — One World Universe Inc. (OTC: OWUV), a publicly traded company that invests in sports related businesses, […]

Continue Reading

Constellation Brands Enters Agreement With The Coca-Cola Company to Bring the FRESCA® Brand Into Beverage Alcohol

Constellation Brands will manufacture, market, and distribute new FRESCA™ Mixed cocktails, which will launch this year in the United States VICTOR, N.Y., Jan. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ and STZ.B), a leading beverage alcohol company, announced today that it has entered into a brand authorization agreement with The Coca-Cola Company in the United States […]

Continue Reading

Harris เข้าซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์ i2 จาก IBM

ออตตาวา รัฐออนแทรีโอ และเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร, Jan. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Harris ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับตลาดแนวตั้งระดับโลก ได้เข้าซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์ข่าวกรอง i2 ของ IBM ซึ่งรวมถึง i2 Analyst’s Notebook, i2 Enterprise Insight Analysis (EIA) และแพลตฟอร์ม i2 iBase การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้ Harris สามารถให้บริการแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อภารกิจในการป้องกันประเทศ การบังคับใช้กฎหมายของรัฐและท้องถิ่น ความมั่นคงทางทะเล ตลอดจนการจัดการหลักฐาน เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและเครื่องมือวิเคราะห์ข่าวกรองของ i2 เช่น i2 Analyst’s Notebook ซึ่งเป็นเครื่องมือชั้นนำของอุตสาหกรรม ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจแบบเกือบเรียลไทม์ แสดงการเชื่อมต่อที่ซ่อนอยู่โดยใช้การแสดงภาพ และเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากที่แตกต่างกันให้กลายเป็นข่าวกรองที่สามารถดำเนินการได้ไม่ว่าจะมาจากแหล่งใด กลุ่มผลิตภัณฑ์ i2 ผู้บริหารของ i2 และทีมงานทั่วโลกจะจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ของ Harris ได้แก่ i2 Group ซึ่งจะดำเนินงานอย่างอิสระและบริหารงานด้วยตนเอง Jean […]

Continue Reading